METEORYTYKA

METEORYTYKA

POSZUKUJEMY METEORYTÓW I KRATERÓW POUDERZENIOWYCH ORAZ ZAJMUJEMY SIĘ ICH BADANIAMI.

POSZUKIWANIA I BADANIA

  • meteorytów
  • kraterów powybuchowych, brekcji i ich wpływu na ówczesne środowisko
  • materii pozaziemskiej (pył kosmiczny)
  • Szkolenia w zakresie: Rozpoznawania, klasyfikacja meteorytów żelaznych, żelazno-kamiennych, kamiennych.