Badania

BADANIA I SZKOLENIA

PROWADZIMY BADANIA W INSTYTUTACH BADAWCZYCH ORAZ OŚRODKACH AKADEMICKICH W KRAJU I ZA GRANICĄ W ZAKRESIE ASTROLOGII, GEOLOGII ORAZ PRZEMYSŁU POSZUKIWAWCZEGO I WYDOBYWCZEGO. ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ SZKOLENIAMI W TYM ZAKRESIE.

BADANIA I SZKOLENIA

 • Lupa binokularna
 • Mikroskopu polaryzacyjnego
 • Analiza rentgenograficzna (XRD)
 • Mikroskopia elektronowa skaningowa z analizami EDS
 • Spektroskopia Ramana
 • Spektroskopia FTIR
 • Badania stosunków izotopów węgla 13C do 12C
 • Szkolenia w zakresie: Rozpoznawania skał ziemskich

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

 • Kompleksowe przygotowanie i konserwacja kamieni ozdobnych, minerałów i meteorytów. Wykonujemy ciecie okazów, szlifowanie oraz polerowanie.
 • Wykonanie szlifów petrograficznych do światła przechodzącego i odbitego z opisem petrograficznym.
 • Konsultujemy wyniki badań wymienionych metod