ARCHEOLOGIA

ARCHEOLOGIA

PROWADZIMY WYKOPALISKA I BADANIA OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH.

  • badania rozpoznawcze (sondażowe i powierzchniowe)
  • nadzór archeologiczny podczas prac ziemnych
  • wykopaliskowe badania ratownicze
  • opracowanie wyników badań
  • doradztwo w zakresie organizacji inwestycji w kontekście badań archeologicznych
  • pośrednictwo i wykonanie analiz specjalistycznych