PROJEKTY

PROJEKTY

WIDZIMY RZECZY OCZYWISTE.

Nasze Projekty

  • „Wykorzystanie materii magnetycznej do określania wybranych granic lito-stratygraficznych fanerozoiku”
  • „Badania geologiczno-geofizyczne podłoża skalnego płaskowyżu Giza, oraz badanie materiałów użytych do zbudowania Wielkiej Piramidy w Gizie. Egipt”
  • „Wpływ pola elektromagnetycznego planet na obiekty przybyłe z Układu Słonecznego lub z dalekiego kosmosu”
  • „MaTma. Korzenie matematyki dziesiętnej”