Łączymy Kosmologię, Geologię
z Archeologią i Historią.

Świadczymy szeroko pojęte usługi związane z kosmologią oraz geologią i archeologią.

Firma Astro Sphere (AS)

Powstała w 2016 roku na zapotrzebowania rynku. W Firmie zostały połączone wieloletnie badania naukowe i praca w przemyśle.  Od wielu lat zajmujemy się badaniami kosmosu, meteorytów, prowadzimy prace w geologii poszukiwawczej. Firma również zajmuje się badaniami geofizycznymi, geotechnicznymi i archeologicznymi.

Nasza kadra składająca się z grupy profesorów oraz doktorów akademickich i ponad 20 geo-inżynierów a także archeologów. Wykorzystując wiedzę, doświadczenie, nowoczesny sprzęt i oprogramowanie realizuje zadania od małych pomiarów po wielkie projekty geofizyczne i geotechniczne zarówno w kraju jak i za granicą.  Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy posiadają wymagane prawem uprawnienia do projektowania, prowadzenia i dokumentacji prac.

Firma Astro Sphere (AS) Prezes Dr Franc Zalewski

Od 15 lat Petroarcheolog, Badacz Piramid Starożytnego Egiptu. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi, Instytutami badawczymi a także koncernami z branży poszukiwania złóż węglowodorów.

Dr Franc Zalewski

Usługi

KOSMOLOGIA
KOSMOLOGIA
Badanie Wszechświata w tym planet i księżyców Układu Słonecznego polegające na kosmologii, geologii, astro i geofizyce.
Surowce pozaziemskie, poszukiwanie i transport, umieszczenie na orbitach Ziemi lub Księżyca.
BADANIA I SZKOLENIA
BADANIA I SZKOLENIA
Prowadzimy badania naukowe przy zastosowaniu Lupy binokularnej, Mikroskopu polaryzacyjnego, Analiza rentgenograficzna (XRD), Mikroskopia elektronowa skaningowa z analizami EDS, Spektroskopia Ramana, Spektroskopia FTIR, Badania stosunków izotopów węgla 13C do 12C.
Szkolenia w zakresie:
Rozpoznawania skał ziemskich
METEORYTYKA
METEORYTYKA
Poszukiwania i badania meteorytów, kraterów powybuchowych, materii pozaziemskiej (pył kosmiczny), brekcji i ich wpływu na ówczesne środowisko
Szkolenia w zakresie:
Rozpoznawania, klasyfikacja meteorytów żelaznych, żelazno-kamiennych, kamiennych.
GEOLOGIA
GEOLOGIA
Geofizyka
Geotechnika
Geologia złóż
Modelowanie 3D
ARCHEOLOGIA
ARCHEOLOGIA
badania rozpoznawcze
nadzory archeologiczne
wykopaliskowe badania ratownicze
opracowanie wyników badań
INNE
INNE
a. Popularyzacja wiedzy o kosmosie, Ziemi
b. Działalność wydawnicza
c. Publikację

Współpracujemy z

Uniwersytet Jagielloński (Instytut Chemii, Instytut Archeologii, Instytut Historii, Wydział Nauk o Ziemi), AGH (Wydział GGiOŚ), Uniwersytet Śląski, (WNoZ) , Instytut Nafty i Gazu, Orlen Upstream oraz inne jednostki w kraju i za granicą.

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz się skontaktować w sprawie współpracy:

 

Astrosphere Sp. z o.o.
ul. Wiosenna 17
30-237 Kraków
Polska

office@astrosphere.pl

+48 728 746 804